Honorarium

Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne zależy przede wszystkim od niezbędnego czasu pracy nad daną sprawą.

WYNAGRODZENIE

Ile kosztują moje usługi?

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej dostosować ofertę do oczekiwań naszych Klientów, zachowując przy tym wysokie standardy obsługi prawnej. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie, stosując przy tym zasadę minimalizacji kosztów Klienta.

Dbamy o zachowanie transparentnych zasad rozliczeń z Klientem. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia przekazujemy Klientowi całościowy koszt związany ze zleconą radcy prawnemu sprawą oraz informujemy o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z jej prowadzeniem.

Ustalenie wysokości honorarium następuje z uwzględnieniem stopnia zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy i czasu, tak by kompleksowo, rzetelnie i przy zachowaniu najwyższej staranności świadczyć usługi na rzecz Klientów na najwyższym poziomie.

W zależności od preferencji Klienta oferujemy kilka sposobów ustalania stawki wynagrodzenia:

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin pracy Kancelarii oraz ustalonej indywidualnie z Klientem stawki godzinowej, w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Niniejsza forma rozliczeń pozostaje korzystną dla Klientów, którzy potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

Ryczałt miesięczny

Wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych przez Kancelarię w danym miesiącu. Przedstawiona forma rozliczenia proponowana jest Klientom przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.

Opłata jednorazowa

Wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma lub dokonanie konkretnej czynności itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych opłatą jednorazową.

Success fee

Wynagrodzenie stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi zaś swoistą premię dla Kancelarii od osiągniętego sukcesu, określane jest np. procentowo, a pozostaje zależne od wygranej w konkretnej sprawie bądź od osiągnięcia konkretnego rezultatu (np. podczas negocjacji).

USŁUGI PRAWNE

Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Mateusiak

Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych i poszukujecie prawnika, który z odpowiednią determinacją i dużym zaangażowaniem przystąpi do rozwiązywania Państwa problemów prawnych, zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Prawną. Na wszystkie wiadomości udzielam odpowiedzi najszybciej jak to tylko możliwe, uwzględniając charakter i rodzaj Państwa zgłoszenia.

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.kancelaria-mateusiak.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)